Coaches et dirigeants

Séniors 1

Alfred SCHLOTTER

Dirigeant

Freddy ROTH

Entraineur des gardiens

Nicolas ROTH
Nicolas ROTH

Tél :

Dirigeant et soigneur
Bruce WOJCIECHOWSKI
Bruce WOJCIECHOWSKI

Tél : 07.68.17.92.97<br />

Coach de l’équipe 1

Coaches et dirigeants

Séniors 2

Martin KAEUFFER

Dirigeant

Freddy ROTH

Entraineur des gardiens

Sébastien SCHEYDER

Tél :

Dirigeant
Michel METZGER

Tél : 06.79.29.74.00

Coach de l’équipe 2

Coaches et dirigeants

Séniors 3

Bernard VALERY

Dirigeant

Alexis FRITSCH

Dirigeant

Régis STIEBER

Tél :

Coach adjoint
Lucas BERNHARDT

Tél :

Coach de l’équipe 3

Coaches et dirigeants

Vétérans

Daniel KLIPFEL

Dirigeant

Alexandre BERTIN

Dirigeant

Laurent HETZEL

Tél :

Coach adjoint
Steve HAUSMANN
Coach adjoint
Yves SCHARNO

Tél :

Coach de l’équipe vétérans

Coaches et dirigeants

Super Vétérans

André WEBER

Tél :

Dirigeant

Freddy LAZARUS

Tél :

Coach de l’équipe Super vétérans